eSokobanja.rs

Na zaštićenom postolju dostavljati dnevne novine svakog dana osim subote i nedelje. Ne više od 8 strana.
Ove novine ostavljati i u autobusima, u holovima hotela, u restoranima, kafićima i dr.