eSokobanja.rs

Sadašnji spomenik starim ratnicima izmestiti u crkvenu portu, a podići spomenik, na postamentu, kao Nikoli Pašiću, u Beogradu, u centru, namesto tog. Taj spomenik mitropolitu Mihailu (bez "j") treba da je licem okrenut na istok i da bude ispred buduće Gusle-kule. Gusle-kula bi trebalo da se podigne između budućeg spomenika mitropolitu Mihailu, dakle, iza njega i sadašnje škole (u čijoj je zgradi spomen-ploča mitropolitova, ugrađena u zidu). Mihailo, kao spomeničko rešenje, treba da drži krst u desnoj ruci a u levoj maketu Sokograda (bazni suvenir "TK Sveta Sokobanja"), u stilu kako su nekad ktitori držali makete manastira koje su podizali.