eSokobanja.rs

Na jednom od sledećih sastanaka, najbolje na skupštini "Udruženja starosedelaca Sveta Sokobanja", treba dopuniti naziv "Udruženja" u "TURISTIČKA KNEŽEVINA SVETA SOKOBANjA". Kad može država - ekološka država - može i kneževina, tj. turistička kneževina. Imamo Kneza - kneza Miloša, koji je bio Knjaz - "kisela voda" ga u Aranđelovcu priznaje a vlasti, u Beogradu - pr., Ulica kneza Miloša (!) - ne, pa, dobro, i ovde, u Banji, kaže se knez, Milošev konak, Konak kneza Miloša, mada bi trebalo knjaza... Treba napraviti bar dva velika osvetljena (iznutra) panoa-bilborda s pratećim sadržajem i natpisima "TURISTIČKA KNEŽEVINA SVETA SOKOBANjA". Sve da je osvetljeno, uz tihu muziku "Himne Svete Sokobanje" čije reči treba da napiše Dobrica Erić a muziku Vojislav Voki Kostić... Niko bolje od Erića i Kostića, kakav konkurs! Erić ne piše pesme kao drugi pesnici, on diše Srbiju, njegovo srce kuca narod, njegove oči miluju livade... pa i Kraljevu livadu, onu koju je, često, uz pratnju samo jednog ađutanta, pohodio naš dični kralj Petar Prvi Karađorđević, otac kralja Aleksandra, deda kralja Petra Drugog Karađorđevića, praded našeg predivnog prestolonaslednika Aleksandra... koji ima tri sina, tri naše dike... Bog misli na Srbe!!!... Niko bolje od Kostića, on poznaje dušu Srbina i Srbije, iskomponovaće muziku za našu himnu, "HIMNA SVETE SOKOBANjE", da će, sve, "od etnologije", prosto, pucati!... Kao i od narodnog melosa, našeg kraja, od rodoljublja, gradoljublja, seloljublja... Dakle, samo njih dvojica - I NIKO DRUGI! (Čak ni ja!).
Narod, naš, pa i naši turisti, Srbi i stranci, treba da znaju ko su, odakle su, u šta da veruju, kako da pevaju svoje pesme a ne neke "idiotluke" sa strane! Znači, i strani gosti treba da osete naš identitet, da nismo "tikva bez korena"! Mogla bi, naizmenično, tiho, da se čuju, "Bože pravde" i himna svetosokobanjska, tj., "Himna Turističke kneževine Sveta Sokobanja"...