eSokobanja.rs

U toku pune turističke sezone - u toku pet meseci - organiziovati 5 slikarskih škola "Dušan Mišković" uz odgovarajuću pomoć Kneževine (smeštaj, materijal i sl.). Osnovi crtanja i slikanja - tri dana. Gostujući slikar sve demonstrira u toku ta tri dana. Ostalih 17 dana polaznici crtaju i slikaju uz asistenciju majstora a poslednjih 10 dana njihovi radovi se mogu videti na zajedničkoj, grupnoj izložbi na otvorenom.
Tako se zaokružuje jedan mesec. Već sledećeg meseca, počinje nova "klasa" s novim gostujućim slikarem, itd., s novim polaznicima, po formuli: 3+17+10. Slike i crteži ostaju svojina Kneževine.