eSokobanja.rs

... Kao i svih sela u okruženju!
Rasporediti planirane susrete i prezentacije tako da budu "pokriveni" svi dani u punoj turističkoj sezoni koja traje od 1. maja do 30. septembra.
Za svaki grad ili selo smisliti čim bi se najbolje predstavili javnosti pa to pojačati i uspostaviti zdravu takmičarsku osnovu.