eSokobanja.rs

Balon lebdi na 50-ak metara u punoj sezoni, od 1. maja do 30. septembra. Piše: "DOBRO NAM DOŠLI!" - s jedne sttrane a s druge: "SOKOBANjA, SOKOGRAD - DOĐEŠ STAR, OSTANEŠ MLAD!" (Pazi: malo je promenjena Nušićeva poruka - OSTANEŠ - umesto ODEŠ. Lukavo, ali EFEKTNO!!!... Priznajte, promaklo bi Vam!...
Balon je napunjen helijumom. Noću je osvetljen (ima akumulator; a može da se puni i solarni pogon). Naručiti 10 oblika ovog balona koji se menjaju jednom u petnaest dana u toku pune turističke sezone (5x2). Oblici: Soko, Sokograd, Žil-Vernov balon, Patuljak, Violončelo, Riba, Srpski seljak sa šajkačom, Knez Miloš, Vožd Karađorđe, Turistički autobus s galerijom - ravno 10 balona.