eSokobanja.rs

Ako nema mlekare, treba je, što pre, obnoviti. Stimulisati seljake da povećaju gajenje ovaca i krava. Mleko se organizovano prikuplja od seljaka iz okolnih sela za pravljenje sira i drugih mlečnih proizvoda. Na svaki način brendirati čuven sitan ovčji suv punomastan slan sir, u lepo dizajniranom pakovanju (kao grčka "feta", kao drugi sirevi u kutijama) svud, u okruženju i svetu! Mogao bi se zvati "sveta moravica", "zlatna ozrenka", "bela rtanjka" i sl.
Kako osmisliti mlekaru-firmu, posavetovati se s jednom drugom uspešnom srpskom firmom: PAK PROMET, iz Kragujevca. Možda i sarađivati! Ponuditi im da kod nas otvore pogon, da, recimo, posle 3-4 godine, mi, sami, nastavimo.