eSokobanja.rs

U neposrednoj blizini sadašnjeg "turskog amama" izgraditi NOVU TOPLU BANjI (ne kupatilo!). U tu svrhu obići, na studioznim putovanjima, nekoliko svetskih banja u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Austriji i Mađarskoj - pa od njih uzeti najbolje i na naš način unaprediti i prilagoditi našem podneblju,tradiciji i kulturi.
Ovo zdanje, ova NOVA TOPLA BANjA ne bi došla pod onaj akrilik kojim bi se "konzervirala" stara banja, tj., sadašnji "turski amam", tj. Amam (piramida kao ispred pariskog "Luvra").