eSokobanja.rs

Na sajtu kao što je sadašnji www.sokobanja.com zadržati sve postojeće ali dodati mnogo drugih preko potrebnih stvari, potrebnih turistima, prvo a onda i građanima. Sajt treba svakodnevno obnavljati. Zbog turista, da im pomogne jer su, gostujući kod nas, daleko od svoje kuće pa ih interesuje šta se dešava u svetu, itd.