eSokobanja.rs

Kao što Pariz ima - Ajfelovu kulu, Berlin - Trijumfalnu kapiju, Rio de Žaneiro - Glavu šećera (karakteristična "glava" brda koja se ocrtava na nebu ovog grada koji je na prvom mestu po lepoti prirodnog položaja - drugi je Istanbul - a treći Beograd!), "Sveta Sokobanja" bi mogla biti prepoznatljiva po GUSLE-KULI.
Nalazila bi se u centru grada - na Trgu vožda Karađorđa Petrovića - na mestu sadašnjeg spomenika koji bi trebalo izmestiti u crkvenu portu. Gusle kula bi bila visoka 80 metara a široka toliko da u nju stanu usko zavojito stepenište i dva lifta. Na vrhu veliki - pet metara raspon krila - nemanjićki orao raširenih krila, a na dršci ukošenog gudala, u srazmeri s orlom, soko - maskota "Svete Sokobanje". Na vrhu treba da bude restoran koji se okreće oko ose (brzinom satnog mehanizma), kao slična građevina u Solunu. Dole, u prizemlju, na dva nivoa:
- pivnica,
- knjižara sa čitaonicom,
- Internet i TV studio,
- turistički biro,
- mlečni restoran s poslastičarnicom,
- prodavnica štampe.