eSokobanja.rs

Svakom turisti. Sa slikom iz automata. Dobija se za minut! Pečat, potpis, itd. Pravila o popustu, u trgovini, uslugama itd.