eSokobanja.rs

Pokriven plato, uzdignut, za muzičare... Isključivo laka muzika i muzika za igru. Naravno, i plato za igranje... S mnogo stolica i klupa, specijalno dizajniranih za ovu priliku. Stolice su fiksirane. Zimi se pokrivaju.
Ispod platoa, u "donjem" delu kao u suterenu, može da stoji klavir koji se može podići liftom-platformom do nivoa, i, van koncerta, dole, u bezbednosti se čuva. Ovaj deo može biti i kudikamo veći za odlaganje montažnih stolica van turističke sezone (onih koje nisu fiksirane, a iznose se, samo, za koncerte).