eSokobanja.rs

Ne, nema veze s medom i pčelama, nego s "Medenim mesecom". Treba izgraditi malo naselje s bungalovima za venčane parove - svaka kućica posebno dizajnirana a ne naselje sa štancovanim objektima koji odbijaju umesto da privlače!
Venčanje u našoj opštini - pet minuta! - Knez kumuje!
Sedam dana besplatno, ostale dane mladenci plaćaju po umerenim cenama! Kneževina im uručuje poklon! U naselju ima zid - dizajnerski osmišljen - koji ga okružuje, ispresecan kapijama u obliku srca, s ukrasnim šibljem, ružama, itd., i tu se beleže imena venčanih s datumom venčanja, itd.