eSokobanja.rs

U "Turističkoj kneževini Sveta Sokobanja" svi građani treba da se predstave gostima u drukčijem svetlu, da se, na neki način, "nametnu" svojim imidžom, nekom karakteristikom koju će gosti zapamtiti, a nije skupa i komplikovana. Tako, npr., u pogledu mode, sve žene treba da nose kike, jednu ("kurjuk") ili dve... a muškarci dugačke zulufe! Dovoljno za raspoznavanje!