eSokobanja.rs

Da, da... od Parka, s onog mesta gde je nekad bilo dečje igralište, koliko se sećam, treba da "polazi" žičara, pa, preko glavne ulice - atrakcija!... kabine! - pa preko Čuke... Vrela... Kraljeve livade... do Janiora! A tamo, dva montažna dvorca, jedan za decu i mlade a drugi za odrasle. Dečji mlečni restoran... a za odrasle riblji i vegetarijanski restoran!
A zimi, mogla bi se napraviti i mala, sasvim mala skijaška staza za decu i početnike! Za vreme blagih zimskih sunačanih dana, tu bi se posetioci mogli i sunčati, sunce je zdravo kad je blago, a najblaže je zimi... na snegu se najlepše crni, itd.
Svaki posetilac dobija potvrdu da je bio na Janioru: pečat, potpis i fotografija u prirodnom ambijentu!