eSokobanja.rs

Na nekoliko mesta u gradu treba postaviti bimove s obaveštenjima, reklamama, novostima, pozivima, podacima itd. koji bi se videli i noću jer treba da su osvetljeni. Naši treba da imaju i tihu prateću muziku - to nema nigde u svetu - ali može da ima Sokobanja jer hoćemo da je "napravimo" da bude najbolja!
Ove bimove treba redovno obnavljati, da su sveži, novi, da zainteresuju publiku, a ne da budu "zakovani"!