eSokobanja.rs

Blizu autobuske stanice, treba oformiti bazu sa džipovima, jedno desetak komada. Na više mesta u gradu, ispred pošte, turističkog biroa, ispred svakog hotela, restorana itd. treba istaći reklamu za ture džipom. To sam video na jugu Izraela, u Eilatu, najvećem jevrejskom letovalištu na svetu - ima preko 20 hotela na preko 12-ak spratova! - "grad-turistička sila"! Mi bismo mogli da vodimo turiste i banjske goste do Rtnja, Sokograda (s one druge, ne moravičke, strane, od Prevalca, potrebna je, samo, trasa), izvora Moravice, pećina, Ripaljke, na Kalinovicu, na Bovansko jezero, u Banju Jošanicu, u Vrmdžu, u Aleksinac, Knjaževac, Boljevac... pa i na čitav jedan dan - ako treba - zašto da ne?! Možda i bez spavanja? A može i spavanje pod šatorima, što da ne?!
Ovde, u ovakvim turama, džipovima, važno je, između ostalog, i "vazdušno kupanje"! Pitajte lekare da li je ovo zdravo, ovakvo "kupanje kiseonikom" u toku lagane vožnje, pa ćete saznati! Jer - džipovi su otvoreni!