eSokobanja.rs

ZA SOKOBANjU I SOKOBANjCE


- Za sadašnjost, bližu i daleku budućnost -

(Osamdeset tačaka)

       Piše: Velibor Mihić Boba

moje ideje


       UVOD

       Ideje će biti pisane "zbrda-zdola", onako kako su mi padale na pamet, odjednom ili posle dužeg razmišljanja; zato, oprostite...
       Moje ideje se odnose na bližu, dalju i još dalju budućnost Sokobanje pa ih ovako treba i shvatiti, to jest inicijalno i u perspektivi političkih i ekonomskih mogućnosti a ne unapred potcenjivati, smatrati nerealnim, detinjastim, glupim, prenaglašenim, nerazumljivim, nelogičnim... vreme će im suditi, a koliko su dobre, Sokobanjci će osetiti, "sve zavisi od sveg". U svem je moja dobra i iskrena namera, iz ljubavi prema mestu svog detinjstva i mladosti, u kom nisam rođen ali sam u Sokobanju došao u osmoj godini, daleke 1944, kao izbeglica od ustaškog pogroma u kom sam izgubio oca i deda. U Sokobanji sam, neprekidno, živeo 17 godina (a u mislima je nikad nisam ni napuštao!.
       Voleo bih da se Sokobanja transformiše u "TURISTIČKU KNEŽEVINU SVETU SOKOBANjU". Imamo Knežev konak, tj., Milošev konak, imamo u Toplom kupatilu, Amamu, kadu kneza Miloša, onu br. 1, s crno-belim pločicama, u kojoj sam se bezbroj puta okupao baš kao Knez! Zbog turizma, ta promena naziva bi mogla doneti veliki pomak u reklami i prosperitet u privredi.

1.
       BUDUĆNOST "SVETE  SOKOBANjE"

2.
       LETNjI AUTOBUSI ZA TURISTE

3.
       "VODA IZ ŠTITA" (1)

4.
       "VODA IZ ŠTITA" (2)

5.
       DVE HIMNE

6.
       "TURISTIČKA KNEŽEVINA SVETA SOKOBANjA "

7.
       KNEŽEV DVOR

8.
       SOKOBANjLIJA

9.
       KNEŽEV MUZEJ

10.
       KNEŽEV KARNEVAL

11.
       ŠATORGRAD

12.
       BICIKLISTIČKA STAZA

13.
       MAGAREĆA TURA

14.
       TURE DžIPOVIMA

15.
       DNEVNO-NOĆNI BIMOVI

16.
       BAŠTICE ZA PREDAH I ZABAVU

17.
       TERENI ZA GOLF

18.
       ŽIČARA: PARK - JANIOR

19.
       RAZNE ŠKOLE...

20.
       MODA

21.
       SOKOBANjSKI "ĆIRA"

22.
       MEDENA NEDELjA

23.
       SPORTSKI AERODOM "PODINA"

24.
       ŠAHOVSKI ŠAMPIONAT
25.
       AKRILIK OKO AMAMA

26.
       MUZIČKI PLATO U PARKU

27.
       MONETA "TURISTIČKE KNEŽEVINE" - KNEŽIN

28.
       POČASNI PASOŠ

29.
       HIMNA "SVETE SOKOBANjE"

30.
       GUSLE KULA

31.
       NEDELjNO VEČE

32.
       DVA MOSTA U CARINI

33.
       Nj. V. BICIKL!

34.
       SAJT - OGLEDALO "GRADA KNEŽEVINE"

35.
       KNEŽEVI DANI

36.
       NOVA TOPLA BANjA

37.
       KALENDAR DOGAĐAJA U "TURISTIČKOJ KNEŽEVINI SVETA SOKOBANjA"

38.
       MLEKARA

39.
       TURISTIČKI AUTOBUSI NA SPRAT I S GALERIJOM

40.
       REKLAMNI BALON IZNAD "TURISTIČKE KNEŽEVINE SVETA SOKOBANjA"

 

                 sledeća strana klikni DALjE