eSokobanja.rs

OTKS Sokobanja oglašava javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora u Komleksu otvorenih bazena Podina – 9 m2 prostora u šanku na otvorenom za prodaju hladne brze hrane, slatkih i slanih peciva

14.06.2012. VEST – Javna licitacija OTKS

licitacijaOTKS Sokobanja oglašava javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora u Komleksu otvorenih bazena "Podina" – 9 m2 prostora u šanku na otvorenom za prodaju hladne brze hrane, slatkih i slanih peciva. Učesnik koji dobije lokaciju u postupku nadmetanja dužan je da poslovni prostor opremi potrebnim uredjajem i obezbedjivanjem jednog zaposlenog. Početna cena uredjenog prostora je 150.000 dinara za period od 1. jula do 20. septembra. U cenu nije uračunat PDV. Korak za učešće na licitaciji je 10.000 dinara, a visina garantovanog iznosa za učešće na licitaciji iznosi 10% od ukupnog iznosa za licitirani period, a uplata se vrši na uplatni račun 840-80647-08, sa naznakom "depozit za učešće na licitaciji", korisnik OTKS Sokobanja. Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o prometu roba i Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za promet robe, a nemaju neizmirene obaveze prema OTKS, Opštinskoj upravi i indirektnim budžetskim korisnicima. Javna licitacija će se održati u prostorijama OTKS 19. juna u 11 časova.