eSokobanja.rs

Povodom izjave koju su u ime udovica 10 rudara iz Knjaževca za RTV Sokobanja dale Dušica Jahović i Zorica Krstić obratili smo se direktoru RMU Soko Iliji Kneževiću

18.01. 2012. VEST: IZJAVA ILIJE KNEŽEVIĆA

rudnik soko  Povodom izjave koju su u ime udovica 10 rudara iz Knjaževca za RTV "Sokobanja" dale Dušica Jahović i Zorica Krstić obratili smo se direktoru RMU "Soko" Iliji Kneževiću. On nam je poslao izjavu Direktora sektora za KOP JP PEU "Resavica" Zorana Andreića, diplomiranog pravnika, koja glasi: Postoji odredjeni broj izvršenja u kojima se JP PEU Resavica pojavljuje kao dužnik. JP PEU Resavica nalazi se u pustupku restruktuiranja od 24. 03. 2006. godine odlukom Agencije za privatizaciju br. R-33/06-01. Zakonom o privatizaciji propisano je da se do donošenja odluke o okončanju restruktuiranja ne može protiv subjekta privatizacije odnosno nad njegovom imovinom odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje niti bilo koja mera postupka izvršenja radi namirenja potraživanja. Stavom Vrhovnog Kasacionog suda od 22. 02. 2011. protiv subjekata privatizacije u restruktuiranju može se sprovesti izvršenje samo ukoliko se radi o potraživanju o radnim sporovima. Postupci za naknadu štete čije potraživanje ne proističe iz radnog odnosa su prekinuti, samim tim se i potraživanje ne može naplatiti.