eSokobanja.rs

JKP Napredak organizujovalo je dežurstva u svim svojim službama u danima praznika, 1., 2. i 3. januara. Na fabrici vode dežurstvo je organizovano 24 sata, tako da gradjani mogu da prijave kvarove na vodovodnoj mreži

30.12.2011. VEST – Dežurstva JKP

komunalno-preduzece-napredak-sokobanja  JKP Napredak organizujovalo je dežurstva u svim svojim službama u danima praznika, 1., 2. i 3. januara. Na fabrici vode dežurstvo je organizovano 24 sata, tako da gradjani mogu da prijave kvarove na vodovodnoj mreži i kanalizaciji na broj telefona 884-759. Postoji dežurstvo na gradskom zelenilu, mermernom šetaloštu, na pijaci i groblju, kao i dežurstvo na iznošenju smeća iz kućnih domaćinstava po ranije utvrdjenom rasporedu. Direktor JKP Napredak Saša Drljača ovom prilikom čestitao je gradjanima opštine Sokobanja Novu 2012. godnu i poželeo im puno zdravlja i sreće.