eSokobanja.rs

Nastavljajući tradiciju okupljanja i organizovanja zanatlija kroz Udruženje zanatlija a sve prateći promene koje vreme nosi sa sobom preduzetnici i zanatlije Sokobanje su 20. 09. 2002. godine formirali Opšte udruženje predizetnika. Udruženje je nastavak rada ranijeg Udruženja zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika koje je postojalo u Soko Banji.
Danas u okviru Udruženja postoji Centar za privredni razvoj, čije su osnivanje pomogli Opština Soko Banja, Privredna komora Srbije i donatorska organizacija CHF International, tako da Udruženje ima kancelariju u zgradi opštine koja je opremljena svom IT opremom, osim projektora i platna i drugu kancelariju u vlasništvu koja se koristi kao sala za sastanke.
Pored toga što se Udruženje bavi problemima preduzetnika u odnosu na lokalnu samoupravu (lokalne komunalne takse, zakup javnih površina, promocije, učešće u nekim procesima odlučivanja lokalne samouprave...), organizuje preduzetnike po granskim sekcijama (sekcija ugostitelja, stanodavaca, taksista, autoprevoznika, trgovacapreduzetnika sa pijace i sekcija žena preduzetnika). Kao Centar za privredni razvoj pomaže se preduzetnicima u postupku kod Agencije za privredne registre, u svemu što je vezano za konkurse kod Fonda za razvoj i ministarstva. Onima koji žele da pokrenu sopstveni biznis pomaže se prilikom registracije i prikupljanja potrebne dokumentacije. Takođe se i bavi organizovanjem raznih vidova edukacija , seminara i slično.
Udruženje danas broji oko 90 aktivnih članova i ako na teritoriji opštine Soko Banja trenutno radi 574 preduzetnika i 30 privatnih pravnih lica, te je sada prioritetni cilj omasovljavanje članstva.
Poslednjih godina pod naše okrilje je došao i veliki broj privatnih stanodavaca, pa smo na Sajmu turizma u Novom Sadu 2008.god, prvi put izašli sa konpletnom ponudom privatnog smeštaja u Soko Banji.

Nemanjina 5
18230 Soko Banja
Telefon i faks : 018/884-184

E-mail: preduzetnici.sokobanja@yahoo.com